KHOA THỜI TRANG HƯỞNG ỨNG CUỘC THI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG

Đăng ngày : 14/11/2017 3:22:44 PM
  1. Mục đích của Hội thi
  2. Tạo điều kiện để HS/SV trong toàn trường có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
  3. Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, góp phần giáo dục lòng yêu nghề cho HS/SV; giúp HS/SV đổi mới phương pháp học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng tư duy, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực;
  4. Tuyển chọn và công nhận HS/SV đạt danh hiệu HS/SV giỏi cấp trường.
  5. Điều kiện tham dự Hội thi

HS/SV tiêu biểu của lớp có điểm quá trình môn dự thi (tính đến thời điểm đăng ký) tối thiểu đạt 7.0, được giảng viên và khoa/trung tâm giảng dạy lựa chọn. Tổng số HS/SV lựa chọn dự thi từ 10%-15% số lượng HS/SV của khóa học.

  1. Đối tượng và Môn thi:

Hội thi Olympic cấp trường đợt 1 của khoa Thời trang bao gồm các môn sau:

STT Môn học/Học phần Đối tượng
1 Mỹ thuật trang phục ĐHM-K1
2 Sáng tác mẫu CĐNTT-K9

CĐTT-K11, CĐTT-K12

3 Thiết kế thời trang trên máy tính CĐTT-K11
  1. Quyền lợi

HS/SV có điểm thi Olympic môn học từ 7.0 trở lên được hưởng các quyền lợi sau:

– Lựa chọn không thi kết thúc môn học/học phần (gọi tắt là môn học) và sử dụng kết quả thi Olympic thay thế cho điểm thi kết thúc môn học tương ứng.

– Lựa chọn điểm thi cao hơn trong trường hợp vừa thi Olympic và thi kết thúc môn học để thay thế cho điểm thi kết thúc môn học tương ứng.

– HS/SV đạt giải được khen thưởng theo quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng của Trường.

– HS/SV đạt giải nhất, nhì, ba được tặng giấy khen cá nhân.

  1. Thời gian thi: Hội thi được tổ chức định kỳ theo năm học, 1 năm 2 lần vào tuần thứ 14 của học kỳ.

Yêu cầu: Bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch và công bằng nhằm đạt được mục đích của Hội thi.

Chúc các em SV tham gia dự thi đạt kết quả tốt nhất!

Bài viết liên quan: